מיפוי שומות

מטרת המרפאה למיפוי שומות הינה גילוי מוקדם של מלנומה של העור, על ידי שילוב בין:

•בדיקה דרמוסקופית של כל השומות
•צילומי תקריב וצילמים דרמוסקופים של שומות
•צילום דיגיטלי כל – גופי (Total Body Photography)

על תהליך זה חוזרים בתדירות של לפחות אחת לשנה, על מנת לזהות שינויים לאורך הזמן בשומות-
הן שינויים דרמוסקופיים והן שינויים בשומות הקיימות או הופעת שומות חדשות.
שינויים אלו הינם המדד הרגיש ביותר לגילוי של מלנומה.

יתרונות השיטה:

1. עלייה בשיעור המלנומות המתגלות בשלב מוקדם.

2. הפחתה בצורך לכרות שומות תקינות.

שיטה זו מקובלת בעולם כולו כשיטה המועדפת למעקב אחר אנשים בסיכון גבוה לפתח מלנומה ממאירה של העור, וביחוד אנשים מרובי שומות
ואנשים שסבלו בעבר ממלנומה.

מטרת הצילום הכל גופי הינה מעקב אוביקטיבי  אחר שינויים בשומות (נקודות חן) קיימות או הופעה של נגעים חדשים. שינוי כזה יכול להצביע על הופעה של מלנומה.

הנבדק מצולם ע"יי מצלמה איכותית מכל הכיוונים- בדרך כלל 22 תמונות (ולעתים יותר):

סרטן העור

מיפוי שומות

דוגמה נוספת:

סרטן העור

דרמוסקופיה

דרמוסקופיה הינה שיטת אבחנה בלתי פולשנית, בה ע"י מכשיר אופטי יעודי ניתן להדגים מבנים תוך-עוריים ולזהות תהליכים סרטניים טרם היותם גלויים לעיין הבלתי מזויינת.

שיטה זו מעלה את דיוק הגילוי המוקדם של מלנומה עד כדי 90%, זאת בהשוואה
ל-60-70% ע"י רופא עור ללא דרמוסקופיה.

דוגמה לשומה תמימה למראה כפי שהיא נראית בצילום תקריב…

מיפוי שומות

אותה שומה בדרמוסקופיה מדגימה קריטריונים ברורים של מלנומה.

מיפוי שומות

דוגמה נוספת:

סרטן העור